Stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego.

Narodowy Bank Polski pełni bardzo ważną funkcję w kraju. Dzięki niemu mogą w prawidłowy sposób działać wszystkie banki jakie mamy w Polsce. W NBP określane są podstawowe stopy procentowe. Dzięki takim ustaleniom można regulować ilość pieniędzy na naszym polskim rynku. Po określeniu wielkości poszczególnych stóp procentowych Narodowy Bank Polski ma wpływ na wielkości tych stóp na rynku międzybankowym. Ma to bezpośredni wpływ na to jak będą oprocentowanie kredyty i lokaty w tradycyjnych bankach komercyjnych. Narodowy Bank Polski w pewnym sensie pełni funkcję matki wszystkich banków komercyjnych. To od niego wiele zależy. On ustala wielkość stóp procentowych, które później wpływają na wielkość oprocentowania kredytów i lokat z jakich korzystają obywatele, czyli klienci baków komercyjnych. Mamy w Polsce dwa organy, które dbają o prawidłowe funkcjonowanie NBP. Jednym z takich organów jest Rada Polityki Pieniężnej. Drugim jest Komitet Inwestycyjny Rezerw Dewizowych, który jest organem wewnętrznym NBP i ma za zadanie pilnować decyzji inwestycyjnych. KIRD przedstawia zarządowi NBP parametry inwestycyjne związane z rezerwami walutowymi na następny rok. Pomaga to w określeniu efektywności zarządzania rezerwami walutowymi. Komitet pełni bardzo ważną funkcję w Narodowym Banku Polskim.

Czytaj więcej »