Zasady kredytowania

Opublikowano w 2015-11-27
Napisany przez Site Owner

Pierwsza wymieniona czyli strategia konserwatywna oznacza iż w czasach trwania koniunktury bank nie może osiągać zbyt wysokich zysków. Z kolei w czasach kiedy koniunktura jest na niskim poziomie bank nie poniesie zbyt wysokich strat finansowych. Zastosowanie tej strategii w praktyce oznacza iż podstawowym zarządzeniem banku jest wysoki poziom jakości aktywów, a tym samym jakość portfela kredytowego. Poprzez realizację strategii konserwatywnej bank ma możliwość udzielania kredytów o najwyższej jakości, jakie obarczone są małym ryzykiem. Również strategia umożliwiania stałe pilnowanie dywersyfikacji portfela kredytowego. Prowadzenie tego rodzaju polityki kredytowej nakłada jednak pewne wymagania na bank. Musi on bowiem charakteryzować się sporą dyscypliną wewnętrzną odnoszącą się do udzielenia kredytów bez interwencji zmiennych nastrojów rynku. Jednocześnie bank dzięki temu zyskuje zaufanie klientów, którzy postrzegają go jako silną placówkę.

Z kolei strategia ofensywna banku powoduje uzyskiwanie szybkich zysków.. W dłuższej perspektywie czasu przekłada się to na rozwój banku, zwiększenie jego udziału na rynku finansowym, ekonomicznym. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że tego rodzaju strategia jest trudna w wdrożeniu. Jest to spowodowane faktem iż wymaga dużej koncentracji nad przyjętymi założeniami. Konieczne jest także szybkie reagowanie na wszelkie pojawiające się zmiany na rynku finansowym. Dodatkowo polityka ofensywna nie zapewnia stałego, wysokiego standardu usług wobec klientów banku. Wówczas klient ma możliwość znacznie szybciej uzyskać tańszy kredyt w innej tego rodzaju placówce. Jednocześnie podczas pojawiających się dużych zmian dochodów w ciągu cyklu koniunkturalnego, bank musi osiągać wysokie dochody w trakcie trwania dobrej koniunktury. Aby to uzyskać bank udziela drogich kredytów klientom z wysokim klas ryzyka. W konsekwencji czego bank staje się mało stabilny oraz pewny zarówno dla potencjalnych klientów jak i przyszłych partnerów biznesowych. Przeprowadzane w bankach operacje kredytowe są istotne dla funkcjonowania tego rodzaju placówki gdyż to na nie przypada połowa wszystkich aktywów bankowych. Dlatego też konieczne staje się prowadzenie określonej polityki kredytowej przede wszystkim w zakresie działalności kredytowej. Poprzez takie zadania możliwe jest stałe zapewnienie stabilności banku na rynku w danym kraju. Należy zdawać sobie sprawę, że banki w dzisiejszych czasach opierają się głownie na technice sprzedaży swych produktów kredytowych, świadczeń oferowanych w ich placówce. Aby bank miał możliwość zaistnienia na współczesnym rynku finansowym musi na samym początku określić swoją ofertę kredytową. Oferta ta co ważne musi spełniać oczekiwania potencjalnych klientów. Wzrost akcji kredytowych oferowanych przez bank uzależniony jest od zasobów jakimi dysponuje każda placówka indywidualnie. Również wzrost ten zależny jest od sukcesów akcji depozytowych banku. W momencie gdy stopa wzrostu kredytów jest wyższa od stopy wzrostu depozytów, mamy do czynienia z znaczącym ograniczeniem płynności. Należy również zdawać sobie sprawę, że utrzymanie stopy wzrostu kredytowego nie jest zależny jedynie od rozwoju depozytów bankowych, ale od ich cech jakościowych.